WeryfikacjaPodpisu - weryfikacja podpisu elektronicznego

Weryfikacja Podpisu Elektronicznego

System Do Weryfikacji Podpisów Elektronicznych

System pozwala na potwierdzenie zgodności z autentycznością podpisu cyfrowego, dzięki temu otrzymujemy 100% gwarancję, że dokument nie jest sfałszowany. Potwierdzenie to można pobrać jako poświadczenie zgodności i może ono stanowić dowód w sprawach spornych np. w sądzie.

System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE) można wykorzystać do weryfikacji podpisów złożonych w formacie XAdES, PAdES oraz dokumentów podpisanych za pomocą Podpisu zaufanego i osobistego. W praktyce oznacza to, że możemy weryfikować umowy, potwierdzenia przelewów, faktury, dokumenty urzędowe oraz tzw. trwałe nośniki (pendrive, płyta CD, dysk twardy, karta pamięci). Nasz system do weryfikacji podpisu elektronicznego jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS. Aplikacja wykorzystuje unijny system list zaufania (TSL) i dlatego pozwala na skuteczną weryfikację podpisów z całej Unii Europejskiej.

weryfikacja podpisu elektronicznego
Podpisy i pieczęcie zgodne z EIDAS
Podpisy i pieczęcie kwalifikowane
Podpisy i pieczęcie zaawansowane
Podpisy i pieczęcie zwykłe
Wykorzystywane w kontaktach z administracją publiczną w Polsce
Podpis zaufany
Podpis osobisty

Podstawowe Funkcjonalności

weryfikacja podpisu elektronicznego

Weryfikacja

Udostępnianie informacji o ogólnym wyniku weryfikacji podpisu elektronicznego
weryfikacja podpisu elektronicznego

Automatyzacja

Przyspieszenie procesów dzięki automatycznej weryfikacji podpisów elektronicznych
weryfikacja podpisu elektronicznego

Oszczędność czasu

Szybka weryfikacja wielu dokumentów on-line
weryfikacja podpisu elektronicznego

Panel klienta

W trakcie budowy
weryfikacja podpisu elektronicznego

Raport EPW

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji - zawierające szczegółowe informacje na temat wyniku weryfikacji dostępne w postaci pliku PDF gotowego do wydruku
weryfikacja podpisu elektronicznego

Bezpieczeństwo

Weryfikacja podpisu elektronicznego pozwala uwiarygodnić dokument poprzez sprawdzenie integralności dokumentu oraz właściwej reprezentacji podmiotu podpisującego
weryfikacja podpisu elektronicznego

API

Możliwość szybkiej integracji z dowolnymi rozwiązaniami za pomocą ustandaryzowanej usługi sieciowej
weryfikacja podpisu elektronicznego

Zgodność z EIDAS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Statystyki

Statystyki od stycznia 2017 roku

weryfikacja podpisu elektronicznego
28
Krajów
weryfikacja podpisu elektronicznego
250
Urzędów certyfikacji
weryfikacja podpisu elektronicznego
300000
Liczba weryfikowanych dokumentów miesięcznie
weryfikacja podpisu elektronicznego
350
Liczba systemów

Weryfikacja Podpisu Elektronicznego

Otrzymując od kogokolwiek elektronicznie poświadczony dokument warto sprawdzić jego autentyczność za pomocą kompleksowej usługi weryfikacji podpisu elektronicznego jakim został opatrzony dokument. W wyniku przeprowadzonego procesu weryfikacji system automatycznie generuje możliwy do pobrania dokument w formacie PDF, JSON lub HTML zwany Elektronicznym Poświadczeniem Weryfikacji (EPW). Dołączając go do dokumentacji wraz z podpisanym dokumentem w przyszłości będziemy mogli sprawdzić jak wyglądała weryfikacja podpisu w tamtym czasie. Zawarty w EPW unikalny identyfikator pozwala odtworzyć na stronie weryfikacjapodpisu.pl historyczny wynik weryfikacji z momentu w którym weryfikacja podpisu miała miejsce. Ma to istotne znaczenie ponieważ ważność podpisu elektronicznego w pewnym momencie się kończy i jest ona związana przede wszystkim z ważnością certyfikatu podpisującego i ścieżki certyfikacji.

Wspierane Standardy

Interfejs
Strona WWW
API
Profile podpisu
XAdES
podstawowe: B-B, B-T, B-LT, B-LTA
rozszerzone: C, X, XL
PAdES
podstawowe: B-B, B-T, B-LT, B-LTA
ASIC
ASiCS: XAdES
ASiCE: XAdES
Format podpisu
XAdES
PAdES
PKCS7
Status certyfikatu on-line
CRL
Protokół IETF’s OCSP
Standardy ETSI
ETSI EN 319 102 – Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures
ETSI EN 319 132 – XAdES digital signatures
ETSI EN 319 142 – PAdES digital signatures
ETSI EN 319 312 – Cryptographic Suites
ETSI EN 319 412 – Certificate Profiles
ETSI TS 119 612 – Trusted Lists
weryfikacja podpisu elektronicznego

Zweryfikuj Autentyczność - Poświadczenie EPW

ELEKTRONICZNE POŚWIADCZENIE WERYFIKACJI (EPW) – gotowy dokument poświadczający wynik przeprowadzonej weryfikacji w postaci pliku pdf, json lub html. Poświadczenie weryfikacji można zachować w formie elektronicznej lub wydrukować jako dowód potwierdzający przeprowadzoną weryfikacją podpisu elektronicznego. EPW zawiera także indywidualny identyfikator weryfikacji za pomocą którego można sprawdzić poświadczenie na naszej stronie weryfikacjapodpisu.pl

Skontaktuj Się Z Nami

Pole jest wymagane.
.
.
Pole jest wymagane.
Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności oraz Polityką świadczenia usługi.
+48 58 712 60 20
www.madkom.pl
Polityka Prywatności