POLITYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI

Polityka świadczenia usług niekwalifikowanych MADKOM SA, pozostając w zgodzie z wymaganiami Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, określa rodzaje i zakres świadczonych usług niekwalifikowanych oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne, stosowane przez podmiot świadczący zaufane usługi niekwalifikowane. Określa także zasady świadczenia niekwalifikowanych usług, polegających na weryfikowaniu statusu certyfikatów w trybie on-line oraz poświadczeń odbioru i przedłożenia (w tym także urzędowych poświadczeń odbioru i przedłożenia).

3 lata - okres ważności certyfikacji od daty wydania

Wpis do rejestru niekwalifikowanych dostawców usług zaufania

Certyfikat Madkom SA - ważny od 5.02.2018 do 5.02.2020

Polityka świadczenia usług niekwalifikowanych MADKOM SA

Wspierane centra certyfikacji

WARUNKI KORZYSTANIA

Wszystkie funkcjonalności systemu są udostępnione za darmo wszystkim zainteresowanym - także możliwość integracji przy pomocy domyślnego klucza API udostępnionego w dokumentacji. Możliwość sprawdzenia historycznego wyniku weryfikacji jest zabezpieczona mechanizmem re- CAPTCHy.

Madkom SA zastrzega sobie że dostęp do nieograniczonej liczby weryfikacji podpisu przy pomocy API jak i strony www może być limitowany występowaniem reklam albo mechanizem reCAPTCHy.