WeryfikacjaPodpisu - weryfikacja podpisu elektronicznego

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Madkom SA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Niniejszy dokument, który właśnie czytasz stanowi politykę prywatności serwisu internetowego weryfikacjapodpisu.pl określającą zasady zachowania poufności, czyli to, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe, oraz dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonej na stronie usługi. Dokument ten określa także zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika Serwisu za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Każdy Użytkownik Serwisu powinien uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzasz akceptację niniejszych warunków.

Jednocześnie, korzystając z usług oferowanych przez nasz serwis, polegających na walidacji podpisów elektronicznych w trybie on-line potwierdzasz akceptację Polityki świadczenia usług niekwalifikowanych MADKOM SA.

DEFINICJE


Administrator – MADKOM SA z siedzibą w Gdyni (81-451), Aleja Zwycięstwa 96/98, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000394954 NIP: 586-227-27-56 REGON: 221508925
Serwis – oznacza serwis internetowy weryfikacjapodpisu.pl
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do którego mogą być kierowane propozycje usług dodatkowych np. oferty szkoleń.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe wykorzystujemy, aby umożliwić działanie strony oraz usługi przez nią udostępnianej, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować Użytkownikom świadczenie usług jak najwyższej jakości.

Dbając o ochronę danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników naszego Serwisu przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalejRozporządzeniem);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Komunikacja pomiędzy Twoim komputerem a naszym serwerem odbywa się w sposób szyfrowany z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) będący specjalnym standardem przesyłania danych, co istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci.

Dane przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem weryfikacjapodpisu.pl i zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Serwis jest administrowany przez MADKOM SA z siedzibą w Gdyni (81-451), Aleja Zwycięstwa 96/98, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000394954 NIP: 586-227-27-56 REGON: 221508925 dalej zwaną Administratorem, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki prywatności i plików Cookies możesz się z nami skontaktować pod następującym adresem email madkom@madkom.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możesz uzyskać pod adresem: iod@madkom.pl

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY – ZAKRES, CEL, PODSTAWA

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies (w części nazwanej „Pliki cookies” znajdującej się poniżej dowiesz się więcej, w tym także o celach ich zapisywania i przechowywania). Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do zarządzania Serwisem jak też stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, a w przypadku tzw. „reklamowych” plików cookies, umożliwi to nam dostarczanie spersonalizowanych treści reklamowych - każdy użytkownik Serwisu może zaakceptować pliki cookies, albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies (o których dowiesz się więcej poniżej). Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do zarządzania Serwisem jak też stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Korzystając z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Serwisu, poza treścią wiadomości kontaktowej możesz jednak zostać poproszony/a o podanie m.in. następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie będzie możliwe skorzystanie z Serwisu w tym zakresie – bez tych informacji nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować.

Dane pozyskiwanie w trakcie korzystania z Serwisu jak też dane pozyskane poprzez kontakt z Użytkownikiem możemy wykorzystywać:

 • w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nas usług do Twoich potrzeb;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji albo zastrzeżeń;
 • w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Serwisu, które to mają posłużyć polepszenia jakości świadczonych przez nas usług;
 • w celu przygotowania dedykowanej oferty, np. oferty szkoleń.

Twoje dane osobowe zebrane i przetwarzane przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym także danych uzyskanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania i do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ewentualnie czynności związanych z dążeniem do zawarcia umowy i jej realizacji. W zależności od rodzaju zadania, dane mogą być przetwarzane w celach wynikających z czynności związanych z realizacją usługi, z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia). Dane uzyskane w wyniku weryfikacji są przetwarzane zgodnie z zapisami Polityki świadczenia usługi.

Korzystając z usług dostępnych w serwisie przesyłasz pliki, które będą przetworzone w celu uzyskania wyniku weryfikacji – robisz to akceptując Politykę świadczenia usług oraz Politykę prywatności obowiązującą na stronie. Przetwarzane dokumenty w ramach usługi nie są przez nas gromadzone, ale w ramach usługi są przetwarzane, i po zweryfikowaniu podpisu/ów są niezwłocznie usuwane.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator może powierzać dane, będą dostawcy usług prawnych, informatycznych, w tym dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie jak i podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora oraz podmiotom współpracującym z nami w zakresie przygotowania i realizacji szkoleń. Odbiorcami danych, którym Administrator może dane udostępniać są organy publiczne.

Gromadzone przez nas dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Pamiętaj, że w zakresie procesu przetwarzania Twoich danych posiadasz uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • cofnięcia zgody;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych lub po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie lub napisz na adres e-mail: iod@madkom.pl

DANE WYKORZYSTYWANE W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG NIEKWALIFIKOWANYCH

Wszelkie dane, w tym dane osobowe wykorzystywane w ramach świadczenia usług niekwalifikowanych dostępnych na stronie, realizowane są zgodnie z Polityką świadczenia usług niekwalifikowanych MADKOM SA.. Dane nie są w żaden wykorzystywane przez firmę w żadnymi innym celu niż zrealizowanie usługi.

PLIKI COOKIES

Każdy Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej, np. może częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Twojego Urządzenia. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twojego Urządzenia i korzystanie z plików Cookies odbywa się zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Użytkownika oprogramowanie i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Pliki cookies wykorzystywane są do:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania,
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Przekazy reklamowe dostosowane do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA
 6. pliki cookies służące do analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA – z polityką prywatności Google Analytics możesz zapoznać się pod tym adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest pod adresem WszystkoOCiasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności, a wszelkie zmiany jej dotyczące będą udostępniane na niniejszej stronie przez opublikowanie nowego wydania polityki prywatności i plików cookies na tej stronie.

Polityka Prywatności