Weryfikacjapodpisu.pl API - Współpraca

Wprowadź usługę weryfikacji podpisów elektronicznych bezpośrednio do własnego systemu.

System Do Weryfikacji Podpisów Elektronicznych

Nasz system do weryfikacji podpisów elektronicznych pozwala na potwierdzenie zgodności z autentycznością podpisu cyfrowego, dzięki temu otrzymujemy 100% gwarancję, że dokument jest prawidłowo podpisany za pomocą podpisu elektronicznego. Potwierdzenie to można pobrać jako elektroniczne poświadczenie weryfikacji zgodności podpisu i może ono stanowić dowód, także w sprawach spornych np. w sądzie. System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego – weryfikacjapodpisu.pl można wykorzystać do weryfikacji podpisów złożonych w formacie XAdES, PAdES, CAdES oraz dokumentów podpisanych za pomocą Podpisu zaufanego i osobistego. W praktyce oznacza to, że możemy weryfikować umowy, potwierdzenia przelewów, faktury, dokumenty urzędowe oraz tzw. trwałe nośniki (pendrive, płyta CD, dysk twardy, karta pamięci). Nasz system do weryfikacji podpisu elektronicznego jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS. Weryfikacjapodpisu.pl wykorzystuje unijny system list zaufania (TSL). Dlatego pozwala na skuteczną weryfikację podpisów z całej Unii Europejskiej.

Zastosowanie API

Dostarczone przez aplikację API jest w standardzie REST poprzez protokół HTTPS. Autoryzacja odbywa się za pomocą klucza api-auth - domyślnego lub płatnego uzyskanego po podpisaniu umowy o współpracę.
Poprzez API można szybko zweryfikować dowolną liczbę dokumentów, jedynym ograniczeniem jest wielkość zapytania (requestu) - nie może przekraczać 250 MB. W odpowiedzi zwracany jest wynik weryfikacji podpisów wraz z unikalnym identyfikatorem weryfikacji.
Za pomocą naszego API można w dowolnym momencie pobrać poświadczenie weryfikacji w postaci JSON - wystarczy podać unikalny identyfikator weryfikacji.

Jesteśmy wiarygodni

3 letni okres ważności certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z ISO 27001
Wpis do rejestru niekwalifikowanych dostawców usług zaufania
Zaufało nam już ponad 500 klientów
Polityka świadczenia usługi weryfikacji podpisu elektronicznego w trybie online

Co Daje API Weryfikacjapodpisu.pl

API – Interfejs programowania aplikacji za pomocą którego systemy informatyczne komunikują się pomiędzy sobą. W praktyce oznacza, to że można przenieść całą usługę dostępną pod weryfikacjapodpisu.pl do dowolnego rozwiązania informatycznego: strony www, systemu IT, bramki weryfikacji etc. Nasze rozwiązanie będzie komunikowało się z zewnętrznym systemem i pozwalało mu na przeprowadzenie weryfikacji dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym bez potrzeby korzystania z dodatkowej aplikacji. Wszystko będzie się działo w obrębie jednego miejsca. Co pozwoli na uproszczenie pracy oraz zaoszczędzenie czasu.

Model Współpracy

Subskrypcja systemu weryfikacjapodpisu.pl API jest dostępna w pakietach z określoną liczbą weryfikacji oraz dedykowanym panelem administratora.

Każdy z naszych partnerów otrzymuje własny klucz API z określoną liczbą dostępnych weryfikacji oraz dostępnością czasową.

Dzięki API proces weryfikacji miałby się odbywać bezpośrednio w systemie, wyświetlać status dokumentu oraz umożliwić wygenerowanie Elektronicznego Poświadczenia Weryfikacji, dokumentu poświadczenia gotowego do wydruku oraz zarchiwizowania. Biorąc pod uwagę liczbę weryfikowanych dokumentów, to proste rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie dużej ilości czasu i ułatwi cały proces od strony użytkownika.

W celu uzyskania oferty napisz do nas za pomocą formularza.

Formularz współpracy

Pole jest wymagane.
.
.
Pole jest wymagane.
Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności oraz Polityką świadczenia usługi.
Polityka Prywatności