WERYFIKACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO XAdES, PAdES

System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego służy do weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych w formie XAdES, PAdES oraz dokumentów podpisanych za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP, SAWPE pozwala: zweryfikować w trybie online autentyczność dokumentu, sprawdzić czy dokument nie został zmodyfikowany po jego podpisaniu oraz czy certyfikat użyty do podpisania był prawidłowy i nie został unieważniony (ścieżka certyfikacji)
System spełnia wymagania tzw. Rozporządzenia w sprawie eIDAS i do weryfikacji podpisów wykorzystuje unijny system zaufania (TSL).

Dodaj pliki do weryfikacji

Podpis Elektroniczny eIDAS

Wiele procesów biznesowych wymaga składania podpisów na dokumentach papierowych takich jak zatwierdzanie umów, kontraktów lub faktur. Standardowe podpisy dla wersji papierowych mają tendencję do spowolnienia tych procesów z powodu ich zależności od fizycznej wymiany papieru, ale nawet podpisy elektroniczne mogą stać się przeszkodą, gdy ktoś nie podpisze dokumentu w odpowiednim czasie. Już dzisiaj wiemy, że organizacje, które wprowadziły podobne rozwiązania działają z maksymalną wydajnością, gdy podpisy elektroniczne są włączane w zautomatyzowany proces biznesowy.