WeryfikacjaPodpisu - weryfikacja podpisu elektronicznego

Szkolenie Z Podpisu Elektronicznego

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę Usług Zaufania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podpisem elektronicznym, jego wykorzystaniem w praktyce, jak i w odniesieniu do przepisów prawa w szczególności rozporządzenia eIDAS.

Na szkoleniu będziemy odnosić się do rzeczywistych zgłoszeń użytkowników naszego systemu i przykładów związanych z sytuacjami, w których podpis został nieprawidłowo złożony lub wzbudzał wątpliwości co do stanu jego poprawności.

Zaprezentujemy jak poprawnie posługiwać się podpisem elektronicznym i jakie są skutki jego nieprawidłowego wykorzystania. Dowiesz się na co zwrócić uwagę oraz jakich zasad przestrzegać, aby zacząć efektywnie korzystać z elektronizacji.

Chcemy aby każdy uczestnik szkolenia nabył praktyczną wiedzę dotycząca podpisu elektronicznego, jego rodzajów, typów i form, możliwości wykorzystania oraz samego procesu poprawnego składania i walidacji podpisów elektronicznych.

Szkolenie EIDAS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. (link do ustawy) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (w skrócie: eIDAS).

Celem rozporządzenia jest uregulowanie i unormowanie metod wykorzystania usług elektronicznych oraz rozpowszechnienie ich na terenie całej EU. Głównie w obszarze rozwoju gospodarki, administracji publicznej oraz dla obywateli. Dzięki eIDAS na obszarze Wspólnoty Europejskiej możemy realizować sprawy administracyjne w formie elektronicznej wobec lokalnego urzędu lub jednostki będącej organem administracji innego państwa EU.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami prawnymi, jakie obowiązują przy stosowaniu usług elektronicznych, jak również ze skutkami prawnymi zastosowania różnego rodzaju podpisów elektronicznych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z popularnymi sposobami wykorzystywania podpisu elektronicznego z perspektywy urzędu, przedsiębiorcy oraz obywatela. Będzie także okazja do zapoznania się z orzecznictwem sądowym w tym temacie.

Jesteśmy wiarygodni

3 letni okres ważności certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z ISO 27001
Wpis do rejestru niekwalifikowanych dostawców usług zaufania
Zaufało nam już ponad 500 klientów
Polityka świadczenia usługi weryfikacji podpisu elektronicznego w trybie online

Zakres szkolenia

 1. Podstawy prawne usług zaufania
  1. Kontekst europejski w tym: rozporządzenie eIDAS oraz decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej
  2. Kontekst polski: akty prawne regulujące usługi zaufania w tym m.in. analiza zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych
  3. Uporządkowanie pojęć związanych z usługami zaufania
 2. Techniczne aspekty podpisu elektronicznego
  1. Rodzaje, formaty, typy podpisu elektronicznego
  2. Kwalifikowani dostawcy usług zaufania w Polsce
  3. Jak zdobyć certyfikat podpisu elektronicznego?
  4. Jak skutecznie złożyć podpis elektroniczny?
  5. Walidacja podpisu elektronicznego
 3. Praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego
  1. Kiedy wykorzystuje się podpis elektroniczny?
  2. Prezentacja aplikacji służących do złożenia oraz weryfikacji podpisu elektronicznego
  3. Analiza najczęściej występujących wątpliwości z interpretacją wyników weryfikacji
  4. Orzecznictwo sądowe dotyczące usług zaufania

Dla Kogo?

Dla każdego, kto chce nabyć wiedzę w zakresie metod podpisywania i wykorzystania dokumentów podpisanych elektronicznie. Z głównym nastawieniem na pracowników sektora publicznego zaangażowanych w pracę w obrębie kancelarii, zamówień publicznych lub działów finansowych.

W celu uzyskania oferty napisz do nas za pomocą formularza.

Formularz współpracy

Pole jest wymagane.
.
.
Pole jest wymagane.
Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności oraz Polityką świadczenia usługi.
Polityka Prywatności