Polityka Świadczenia Usługi

Polityka świadczenia usług niekwalifikowanych MADKOM SA, pozostając w zgodzie z wymaganiami Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, określa rodzaje i zakres świadczonych usług niekwalifikowanych oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne, stosowane przez podmiot świadczący zaufane usługi niekwalifikowane.Określa także zasady świadczenia niekwalifikowanych usług, polegających na weryfikowaniu statusu certyfikatów w trybie on-line oraz poświadczeń odbioru i przedłożenia (w tym także urzędowych poświadczeń odbioru i przedłożenia).
3 letni okres ważności certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z ISO 27001
Wpis do rejestru niekwalifikowanych dostawców usług zaufania
Zaufało nam już ponad 500 klientów
Polityka świadczenia usługi weryfikacji podpisu elektronicznego w trybie online
weryfikacja podpisu elektronicznego
weryfikacja podpisu elektronicznego

Wspierane Centra Certyfikacji

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Szwecja
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

Warunki Korzystania

Wszystkie funkcjonalności systemu są udostępnione bezpłatnie wszystkim zainteresowanym - także możliwość integracji przy pomocy domyślnego klucza API udostępnionego w dokumentacji. Możliwość sprawdzenia historycznego wyniku weryfikacji jest zabezpieczona mechanizmem reCAPTCHy.
Madkom SA zastrzega sobie że dostęp do nieograniczonej liczby weryfikacji podpisu przy pomocy API jak i strony www może być limitowany występowaniem reklam albo mechanizmem reCAPTCHy.

Skontaktuj Się Z Nami

Pole jest wymagane.
.
.
Pole jest wymagane.
Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności oraz Polityką świadczenia usługi.
+48 58 712 60 20
www.madkom.pl
Polityka Prywatności